مقاله پژوهشی
ارزیابی تأثیر به کارگیری فن‌آوری حسگرهای پوشیدنی در محیط اینترنت اشیا به منظور ارتقای سلامت عمومی بیماران با شکایت استرس و خستگی

داود وحدت؛ فریدون شمس؛ اسلام ناظمی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 53-60

https://doi.org/10.22122/him.v15i2.3490

چکیده
  مقدمه: امروزه یکی از فن‌آوری‌های نوین تأثیرگذار در عرصه‌ سلامت، به کارگیری فن‌آوری حسگرهای پوشیدنی است. پژوهش حاضر با ایجاد محیط اینترنت اشیا مبتنی بر حسگرهای پوشیدنی، به پایش و مداخله برخی فعالیت‌های افراد و بیماران با شکایت استرس و خستگی پرداخت و میزان تأثیر آن را در ارتقای سلامت عمومی افراد مورد ارزیابی قرار داد.روش بررسی: در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مکان‌یابی پایگاه‌های اورژانس پزشکی به کمک تلفیق روش‌های بهینه‌سازی و شبیه‌سازی (مطالعه موردی: پایگاه‌های اورژانس شهری اصفهان)

احمد کمالی؛ سید مجتبی سجادی سجادی؛ فریبرز جولای

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 61-67

https://doi.org/10.22122/him.v15i2.3496

چکیده
  مقدمه: از جمله مسایل پیچیده مدیران اورژانس پزشکی، تصمیم‌گیری در مورد محل استقرار پایگاه‌های اورژانس جهت پاسخدهی سریع به درخواست‌ها می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، کاهش زمان پاسخ به درخواست‌های خدمات اورژانس پزشکی با استفاده از تلفیق تکنیک‌های بهینه‌سازی و شبیه‌سازی بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی انجام شد. بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مجموعه حداقل داده‌های مدیریت سلامت در بحران

محمد دهقانی؛ امیر تراب میاندوآب؛ سوگند حبیبی چناران؛ محمدحسین حیوی حقیقی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 68-75

https://doi.org/10.22122/him.v15i2.3500

چکیده
  مقدمه: وجود اطلاعات با کیفیت می‌تواند نقش مهمی در مدیریت سلامت هنگام وقوع بحران ایفا نماید. با توجه به فقدان مجموعه حداقل داده‌ها MDS (Minimum Data Set) در مدیریت سلامت بحران، مطالعه حاضر با هدف طراحی MDS مدیریت اطلاعات سلامت در بحران برای ایران انجام گردید.روش بررسی: این پژوهش کیفی در سال 1396 به وسیله تکنیک Delphi صورت گرفت. با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارایه مدل جامع عوامل اجتماعی مؤثر در اتخاذ سیستم‌های اطلاعاتی پایدار در مراکز خدمات درمانی

حسین صیادی تورانلو؛ سلیم کریمی تکلو؛ سجاد رحیمی آشجردی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 76-82

https://doi.org/10.22122/him.v15i2.3464

چکیده
  مقدمه: مراکز خدمات درمانی با اتخاذ سیستم‌های اطلاعاتی پایدار SIS (Sustainable Information Systems)، امکان تحقق پایداری اجتماعی را کسب می‌کنند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر در اتخاذ سیستم‌های اطلاعاتی توسط مراکز خدمات درمانی انجام گردید.روش بررسی: این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و از جمله تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری از دو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب یک مقصد گردشگری پزشکی

سید محمدباقر جعفری؛ غلامرضا جندقی؛ سحر رفیعی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 83-89

https://doi.org/10.22122/him.v15i2.3020

چکیده
  مقدمه: با وجود مزایای فراوان ایران در حوزه گردشگری پزشکی، هنوز تعداد گردشگران ورودی به کشور در این زمینه بسیار ناچیز است. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب یک مقصد گردشگری پزشکی بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن شامل خبرگان آشنا به موضوع گردشگری پزشکی بود که تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آیا مقالات پراستناد علوم پزشکی ایران در رسانه‌های اجتماعی نیز پرتوجه هستند؟

طاهره بشیری؛ محمدامین عرفان‌منش؛ امیررضا اصنافی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 90-96

https://doi.org/10.22122/him.v15i2.3445

چکیده
  مقدمه: تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان وجود و توجه به مقالات پراستناد علوم پزشکی کشور در رسانه‌های اجتماعی انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و آلتمتریکس انجام شد. جامعه پژوهش شامل 1288 مقاله پراستناد ایرانی طی سال‌های 2007 تا 2016 بود که در پایگاه ESI (Essential Science Indicators) معرفی شده بود. ...  بیشتر

اصلاحیه
اصلاحیه

فرزانگان راداندیش

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 97-98

https://doi.org/10.22122/him.v15i2.3661

چکیده
  مقاله با عنوان «تمایل پزشکان بیمارستان‌های آموزشی زاهدان به استفاده از سلامت الکترونیک» که در سال 1396، شماره 3 دوره 14 مجله مدیریت اطلاعات سلامت منتشر شده بود، به دلیل عدم رعایت اصول اخلاق در انتشار آثار پژوهشی و انتشار مجدد، از آرشیو این مجله حذف شد.  بیشتر