مقالات پژوهشی
ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه کسب سواد اطلاعات درمان بیماران مبتلا به سرطان

محبوبه فرزین؛ حسن بهزادی؛ اعظم صنعت‌جو؛ سودابه شهید ثالث

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، صفحه 149-154

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3480

چکیده
  مقدمه: سواد اطلاعات درمان به اطلاعات درمانی بیماران در طول فرایند درمان می‌پردازد که باید به درستی تعیین و هدایت گردد. پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه کسب سواد اطلاعات درمان بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع پیمایشی بود و جامعه مورد آزمون برای تعیین روایی و پایایی نهایی پرسش‌نامه، 570 بیمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد تیم‌های سلامت خانواده صنعت نفت اصفهان: رویکردی تلفیقی از تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص بهره‌وری Malmquist

میثم عظیمیان؛ پیمان اخوان

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، صفحه 155-161

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3530

چکیده
  مقدمه: سنجش کارایی و بهره‌وری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مدیران در مراکز بهداشتی و درمانی می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف توسعه رویکردی تلفیقی از تحلیل پوششی داده‌ها DEA (Data Envelopment Analysis) و شاخص Malmquist جهت ارزیابی عملکرد تیم‌های سلامت خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان انجام شد.روش بررسی: این تحقیق از نوع همبستگی بود و در آن با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد سریع اورژانس بیمارستان بر اساس اصول ناب

محمد سعیدی مهرآباد؛ روزبه قوسی؛ سیده گلاره امامی

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، صفحه 162-167

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3554

چکیده
  مقدمه: طی سال‌های اخیر، با افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان و اهمیت کارکرد مؤثر این بخش به دلیل رابطه مستقیم با جان انسان‌ها، بهبود عملکرد آن مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی عملکرد سریع اورژانس بیمارستان بر اساس اصول ناب بود.روش بررسی: به منظور تحقق پیاده‌سازی جامع مفهوم ناب که یکی از ابزارهای مهم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترجمه و بررسی روایی و پایایی ابزارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات روتین نظام سلامت

صمد روحانی؛ خدیجه صفی‌زاده؛ سید نورالدین موسوی‌نسب

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، صفحه 168-174

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3647

چکیده
  مقدمه: وجود اطلاعات باکیفیت، لازمه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد می‌باشد. ابزارهای ارزیابی عملکرد مدیریت سیستم روتین اطلاعات سلامت PRISM (Performance of Routine Information Systems Management)، به عنوان ابزار ارزیابی کیفیت داده‌ها (اطلاعات)، کاربرد بین‌المللی دارند. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی پایایی و روایی این ابزارها بود.روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نیازهای اطلاعات سلامت مادران کودکان کمتر از دو سال مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت شهر بوشهر

سیده فاطمه مرتضوی؛ راضیه باقرزاده؛ علی حمیدی

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، صفحه 175-181

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3556

چکیده
  مقدمه: مادران، یکی از گروه‎هایی هستند که توجه به نیازهای اطلاعات سلامتشان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که آن‌ها مسؤولیت پرورش نسل آینده را بر عهده دارند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین نیازهای اطلاعات سلامت مادران کودکان کمتر از دو سال مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی سواد سلامت دانش‌آموزان دختر شهر تبریز بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

اسداله خدیوی

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، صفحه 182-187

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3617

چکیده
  مقدمه: سواد سلامت یک مسأله جهانی می‌باشد و به دلیل نقش آن در نحوه تصمیم‌گیری اشخاص در زمینه‌های مرتبط با سلامت، به ‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی ارتقای سطح سلامت جامعه مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح سواد سلامت دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی انجام شد.روش ...  بیشتر

مقاله مروری نظام مند
کاربرد زبان مدل‌سازی یکپارچه در سیستم مراقبت سلامت: یک مرور نظام‌مند

فرحناز صدوقی؛ خدیجه مولایی

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، صفحه 188-196

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3606

چکیده
  مقدمه: سیستم‌های مراقبت سلامت، سیستم‌های پیچیده‌ای می‌باشند که تحلیل و مهندسی مجدد آن‌ها دشوار است. مهندسان سیستم سلامت اغلب برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی بخش‌های مختلف این سیستم‌ها، به زبان مدل‌سازی یکپارچه UML (Unified Modeling Language) تکیه می‌کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی پرکاربرد‌ترین و کم‌کاربردترین نمودارهای UML و همچنین، ...  بیشتر