مقالات پژوهشی
مطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت اطلاعات بهداشت روان انگلستان، مالزی و ایران

هادی لطف نژاد افشار؛ زهرا زارع فضل الهی؛ معصومه خوش کلام؛ پیمان رضایی هاچه سو

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: با وجود توسعه قابل توجهی که در طول چند دهه اخیر در این کشور در بخش مراقبت بهداشت روان صورت پذیرفته، توجه چندانی به ثبت اطلاعات بهداشت روان نشده است. در حال حاضر یک نظام کارآمد ملی ثبت بهداشت روان که بتواند نیازهای این بخش را برآورده کند وجود ندارد؛ هدف پژوهش حاضر ارائه ساختار مقدماتی نظام ثبت اطلاعات بهداشت روان در ایران بود. ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
وضعیت سیستم ثبت اطلاعات خون‌شناسی در آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فرخنده اسدی؛ حمید مقدسی؛ زهرا مستانه

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: بخش خون شناسی، اطلاعات با ارزشی را در زمینه تشخیص و درمان بیماران فراهم می‌کند که هدف آن کمک به ارتقای سلامتی و بهبود بیماران می‌باشد. در این زمینه، سیستم اطلاعات این بخش موجب می‌شود که اطلاعات تولید شده به طور دقیق و به موقع در دسترس کاربران قرار گیرد. بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی وضعیت سیستم ثبت اطلاعات خون شناسی بیمارستان‌های ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
میزان ‌اجرای دستورالعمل‌های کد گذاری صدمات، سوختگی‌ها و مسمومیت‌ها در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهیدبهشتی

فائزه اخلاقی؛ پوران رئیسی؛ سید موسی کاظمی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: کدهای استاندارد و تعاریف آنها ابزار مهمی در تحقیقات، طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های کنترل صدمه و زیر مجموعه‌های آن می‌باشند. هدف از این مقاله تعیین میزان اجرای دستورالعمل‌های کد گزاری صدمات، سوختگی‌ها و مسمومیت‌ها در بیمارستان‌های آموزشی منتخب بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ـ مقایسه‌ای پرونده 735 بیمار با تشخیص ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مقایسه برونداد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرزانه امین پور؛ محبوبه حیدری

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: تولید علم یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران یک کشور، یک منطقه و یا یک دانشگاه محسوب می‌شود. بر این اساس، پژوهش حاضر تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعم از مقالات، کتاب‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مصوب در سال 1385 را بررسی نموده و با تولیدات علمی همین دانشگاه در سال 1384 مقایسه کرده است. روش ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
میزان همکاری گروهی محققان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای طرح های تحقیقاتی

فرشید دانش؛ امیرحسین عبدالمجید؛ علیرضا رحیمی؛ فاطمه بابایی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: ما در عصری زندگی می‌کنیم که با پدیده جهانی شدن و رشد فزاینده ارتباطات همه جانبه در فراسوی مرزهای جغرافیایی رو به رو هستیم. در چنین وضعیتی و با توجه به شرایط کنونی دنیای علم و فن‌آوری، متخصصان و پژوهشگران ناچار هستند به سوی ارتباطات بیشتر و پدیده "همکاری علمی" و"تألیف مشترک" روی آورند. هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان همکاری گروهی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
میزان همبستگی خود – استنادی با ضریب تأثیر مجله‌های علمی حوزه‌ی علوم پزشکی در گزارش‌های استنادی نشریات فارسی

محمد رضا قانع

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: درصدی از کل استنادها شامل خود - استنادی مجله و مؤلف است و استفاده بیش از حد از این موضوع باعث می‌شود که رتبه مجله در سطح بالا قرار گیرد و مؤلف در بعضی موارد جزء پر استنادترین‌ها باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین خود ـ استنادی مجله و مؤلف و تشخیص همبستگی میان ضریب تأثیر مجله و خود ـ استنادی در حوزه علوم پزشکی در سال 1384 موجود در پایگاه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
کاربرد مدل تعالی EFQM با رویکرد سیستم اطلاعاتی پروفرما در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرزانه اقبال؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ سید علی سیادت

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: مدیریت اطلاعات منابع انسانی به ‌عنوان یکی از دستاوردهای نوین و ارزشمند، بزرگ‌ترین چالش فراروی مدیران فعلی است؛ از این رو باور عمیق بر به کارگیری و اجرای عملی شیوه‌ها و نظام‌های اطلاعاتی نوین مدیریتی در حوزه منابع انسانی، از جمله مدل تعالی سازمانی (EFQM: European Foundation for Quality Management Excellence Model) است که موجب بهبود عملکرد و اثربخشی سازمان ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
میزان حاکمیت فرآیندهای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

علیرضا شیروانی؛ علی صفدریان؛ آزاده علوی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: مدیریت دانش یکی از مهمترین ابزارهای موفقیت سازمان‌ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. با توجه به این که دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان پرچمداران سلامت جامعه نیز محسوب می‌شوند، لازمه دستیابی به جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی و استقرار مدیریت دانش در نظام سازمانی آنها اهمیتی دو چندان دارد. هدف این پژوهش تعیین میزان حاکمیت ...  بیشتر