مقالات پژوهشی
ارزیابی سطح تکامل نظام اطلاعات سلامت شهرستان بر اساس راهنمای سازمان جهانی سلامت

احمد Reza رئیسی؛ سکینه سقائیان نژاد اصفهانی؛ سعید کریمی؛ محمد Hosein یارمحمدیان؛ اصغر احتشامی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: مدیران و ارایه کنندگان خدمات سلامت جهت افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان و پیشبرد اهداف آن باید شناخت کافی از نظام اطلاعات سلامت داشته باشند؛ چرا که پایه و اساس سیاست‌گذاری، برنامه‌ ریزی و تصمیم گیری در سطوح مختلف مدیریتی، آمار و اطلاعات دقیق، صحیح، بهنگام و معتبر و تفسیر درست این اطلاعات می‌باشد. پژوهشگر در این پژوهش، سطح تکامل ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اخذ رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی: صلاحیت بیماران و عملکرد واحد پذیرش بیمارستان‌های آموزشی کاشان

عباس شیخ طاهری؛ مهرداد فرزندی پور

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: رضایت آگاهانه بیمار، اساس اخلاق پزشکی و صلاحیت بیمار، یکی از مهم‌ترین ابعاد رضایت آگاهانه است. این پژوهش با هدف بررسی صلاحیت بیماران و عملکرد واحد پذیرش در اخذ رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی در بیمارستان‌های آموزشی شهرستان کاشان انجام گردید. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی مقطعی، 300 بیمار (رضایت دهنده) بخش جراحی از بیمارستان‌های ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارزیابی عملکرد الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (2000 :9001 ISO) در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی استان تهران

پوران رئیسی؛ امیر Ashkan نصیری‌ پور؛ سمیه حسام

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: امروزه با وجود زیر سؤال بودن اثر بخشی مدل‌های مختلف کیفیت، مسأله کیفیت در سازمان‌های بهداشتی و درمانی بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی عملکرد الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (استاندارد 2000 :9001 ISO) در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی استان تهران بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی مقطعی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مقایسه استانداردهای آموزش بیمار و خانواده وزارت بهداشت ایران با کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی – درمانی آمریکا

علی محمدپور؛ یوسف مهدی پور؛ افسانه کریمی؛ علی راهداری

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: با توجه به نقش آموزش بیمار و خانواده در فرایند مراقبت بیمار، کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی و درمانی آمریکا در برنامه اعتباربخشی بیمارستانی خود، استانداردهای آموزش بیمار و خانواده را تدوین کرده است. از طرفی تحقیقات انجام شده حاکی است که استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت ایران چندان کامل و جامع نیست. با این اوصاف ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
میزان استنادات و مشارکت گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکی

مینا افشار؛ امیر Hussein عبدالمجید؛ فرشید دانش

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: مجلات علمی یکی از مهم‌ترین ابزارهای اطلاع رسانی و رشد دانش در هر رشته به شمار می‌‌آید. یکی از راه‌های تشخیص جایگاه یک مقاله، استناد علمی به آن است که مهم‌ترین معیار برای ارزیابی یک اثر علمی، میزان استناد به آن است. هدف از این مطالعه تعیین میزان استنادات و مشارکت گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکی از ابتدای سال ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی نگرش، مهارت و عملکرد اعضای هیأت علمی در مورد کاربرد رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

حسن صیامیان؛ آزیتا بالاغفاری؛ کبری علیگلبندی؛ معصومه باقری؛ افسانه شهرابی؛ محمد خادملو؛ فرشته رستمی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: با توجه به روند روزافزون کاربرد رایانه در آموزش، استفاده از رایانه در محیط‌های آموزشی غیر قابل اجتناب شده، نقش مهم و فزاینده‌ای را در امر آموزش پزشکی ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان مهارت، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی در مورد کاربرد رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی انجام شده است. روش بررسی: مطالعه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
روند تحقیقات علوم دارویی در ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی: یک مطالعه علم‌سنجی

بیتا مسگرپور؛ آرش اعتمادی؛ اکبر فتوحی؛ عباس کبریائی‌زاده؛ مسعود یونسیان

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: با توجه به نقش اساسی داروها در سلامت جامعه، تحقیقات علوم دارویی جایگاه ویژه‌ای در نظام ملی پژوهش سلامت کشورها دارد. از طرف دیگر، سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های پژوهشی آتی، نیازمند ارزیابی توصیفی و نقد تولید علم در دهه‌های گذشته است. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی روند تحقیقات علوم دارویی ایرانی منتشر شده در ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تعیین میزان و قابلیت بهره گیری از نتایج طرحهای تحقیقاتی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه راهکار

مسعود فردوسی؛ رضا دهنویی؛ فرزاد فرجی خیاوی؛ محمد Hosein یارمحمدیان؛ سودابه وطنخواه

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: از جمله تغییراتی که پس از اصلاح ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این وزراتخانه شکل گرفت، ایجاد دفاتر تحقیقات کاربردی در حوزه‌های مختلف ستادی بود. این پژوهش پس از محاسبه دقیق تعداد طرح‌های انجام شده در هر یک از دفاتر حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع به بررسی نتایج هر طرح به طور جداگانه پرداخت و میزان و قابلیت بهره ...  بیشتر

Short Communication(s)
طراحی فرم درخواست انتقال خون و فرآورده‌های آن (نگاهی به یک ضرورت ملی)

آذر کبیرزاده؛ علیرضا رستمیان؛ بنیامین محسنی ساروی؛ علی Asghar حق پرست؛ اسماعیل رضازاده

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
    یکی از روش‌های انتقال دانش، ثبت اقدامات در قالب روند مستند سازی به صورت الکترونیکی یا کاغذی می‌باشد. برای پایش میزان درخواست خون، مقادیر مصرف، واکنش‌ها و موارد عدم مصرف پس از انجام آزمون‌های سازگاری، وجود فرمی با قابلیت گزارش دهی آماری و پوشش دادن نقصهای فرم موجود ضروری می‌نمود. بنابراین با رعایت مواردی مانند گزارش‌های مورد ...  بیشتر