مقالات پژوهشی
آموزش مبتنی بر وب؛ مطالعه‌ی آگاهی، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهید سید مهران حریرچیان؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ سوسن بهرامی؛ مهناز بهادرانی؛ ملیحه سلیمانیان

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: رشد جهش گونه‌ی ابزارهای اطلاع رسانی و جهانی شدن فن‌آوری اطلاعات، بستری آماده ساخته است تا یادگیری در هر زمان و مکان و مطابق با نیاز یاد گیرنده را ممکن سازد. این مطالعه به منظور ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص آموزش مبتنی بر وب انجام شده است.روش بررسی: برای انجام این مطالعه‌ی توصیفی- ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
میزان همبستگی خود- استنادی مجله با ضریب تأثیر در نشریات علمی حوزه‌ی علوم پزشکی منتشر شده بر اساس گزارش‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

جعفر مهراد؛ مرضیه گلتاجی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: در این پژوهش، میزان همبستگی خود- استنادی مجله با ضریب تأثیر در مجله‌های علمی حوزه‌ی علوم پزشکی بین سال‌های 1380  تا 1386 بر اساس گزارش‌های استنادی نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بررسی شده است. هدف از این پژوهش، تعیین خود- استنادی مجله و تشخیص همبستگی بین ضریب تأثیر مجله و خود- استنادی مجله در حوزه‌ی علوم پزشکی بود. ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی یک دهه سهم ایران در تحقیقات علوم پزشکی دنیا: تجزیه و تحلیل مقالات PubMed در فاصله سال های 1376 تا 1385

محسن رضائیان

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: تا کنون مطالعات گوناگونی در زمینه‌ی تولیدات علمی کشور ایران در حوزه‌ی علوم پزشکی انجام شده است. هیچ یک از این مطالعات به طور اختصاصی و در یک دوره‌ی طولانی به بررسی تولیدات علمی ایران در این حوزه نپرداخته است. از همین رو مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین سهم ایران در تحقیقات علوم پزشکی دنیا در یک دهه، بر اساس تجزیه و تحلیل مقالات PubMed ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
وضعیت انتشارات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بر مبنای شاخص‌های کمی و کیفی علم‌سنجی در سال‌های 2006-1997

سعیده ابراهیمی؛ عبدالرسول جوکار

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: به منظور ارتقای کیفی انتشارات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، پژوهش حاضر کمیت و کیفیت تولیدات علمی این دانشگاه‌ها را به موازات هم در یک دوره‌ی ده ساله مورد بررسی قرار داد. برای این هدف، شاخص‌های کمی و کیفی علم سنجی به کار گرفته شد.روش بررسی: این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد. جامعه‌ی مورد پژوهش را کل دانشگاه‌های علوم پزشکی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
پراستنادترین نویسندگان در حوزه‌ی موضوعی پزشکی بالینی: با تأکید بر تحلیل ارتباطات فرارشته‌ای این حوزه در مقالات ISI

سید حسین میرجلیلی؛ صفیه اکرمی ابرقوئی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: هر ساله تحقیقات بسیاری در حوزه‌ی علوم پزشکی، انجام می‌شود و برخی از آنها به عنوان منابع هسته و پایه، مورد استناد سایر پژوهشگران قرار می‌گیرد. در تحقیق حاضر، پراستنادترین پژوهشگران و مؤثرترین کشورها و مؤسسات در تحقیقات حوزه‌ی پزشکی بالینی طی دوره‌ی زمانی 91-1981 معرفی و شناسایی شده است. همچنین میزان ارتباط و هم‌پوشانی این حوزه‌ی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مدیریت یک برنامه‌ی مداخلاتی مبتنی بر جامعه بر اساس اطلاعات حاصل از ارزشیابی فرایند: برنامه‌ی قلب سالم اصفهان

نضال صراف زادگان؛ موسی علوی؛ کتایون ربیعی؛ حیدرعلی عابدی؛ احمد باهنر؛ سونیا زرفشانی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: ارزشیابی برنامه‌های مداخلاتی مبتنی بر جامعه، گامی اساسی و زیربنایی در راستای اصلاح و هدایت برنامه‌ها به سمت اهداف نظام سلامت است. مطالعه‌ی حاضر، رپاهنمایی مدیریت برنامه و تصمیم‌گیری جهت اصلاح مسیر از طریق ارزشیابی کیفی فرایند (Process evaluation) یک برنامه‌ی مداخلاتی/آموزشی مبتنی بر جامعه تحت عنوان برنامه‌ی قلب سالم اصفهان (IHHP ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
کنترل آماری فرایندهای پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان دکتر غرضی اصفهان

شیرین عباسی؛ عبدالمجید خیام باشی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: امروزه به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی از ضروریات مدیریت است و یکی از روش‌های آماری پیشنهاد شده در این سیستم، کنترل آماری فرایند می‌باشد. در این مقاله سعی شده است تا با به کارگیری این روش فرایندهای مدارک پزشکی در بیمارستان غرضی اصفهان مورد بررسی قرار گیرد.روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر توصیفی، گذشته‌نگر و کاربردی بود که از سال 1382 ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مطالعه‌ی تطبیقی ساختار و فعالیت انجمن مدیریت اطلاعات سلامت در کشورهای منتخب

جواد منزوی برزکی؛ احمدرضا رئیسی؛ سکینه سقائیان نژاد اصفهانی؛ ناهید توکلی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: انجمن مدیریت اطلاعات سلامت در کشورهای پیشرفته، ابتدا با عنوان انجمن کتابداران مدارک پزشکی در حرفه‌ی مدارک پزشکی فعالیت خود را آغاز نمود، سپس به انجمن مدارک پزشکی تغییر نام و در حال حاضر به انجمن مدیریت اطلاعات سلامت تکامل یافت. این انجمن و اعضای آن، نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کیفیت مراقبت‌های بهداشتی درمانی ایفا نموده‌اند. ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
میزان رعایت معیارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی کالج پزشکان آمریکا در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی

امیر عباس عزیزی؛ اباذر حاجوی؛ حمید حقانی؛ مهدیه شجاعی باغینی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت زیاد اطلاعات پزشکی در بهبود کیفیت درمان، آموزش و تحقیق پزشکی در سطوح ملی و بین‌المللی ضرورت به کارگیری فن‌آوری مدارک پزشکی احساس می‌شود. در این پژوهش سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی با معیارهای کالج پزشکان آمریکا مقایسه و کاستی‌های معیارهای ملی مشخص ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
طراحی حداقل مجموعه‌ی داده‌‌های دیابت شیرین: مبنای شاخص‌های اثربخشی مدیریت دیابت

اعظم السادات حسینی؛ حمید مقدسی؛ مریم جهانبخش

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: اندازه‌گیری اثربخشی مدیریت بیماری دیابت که خود مشتمل بر فرایند کیفیت مراقبت، پیامدهای بهداشتی و نحوه‌ی پاسخ‌دهی به مراقبت است، قبل از هر چیز یک تعریف چارچوبی مفهومی درباره‌ی این بیماری جهان شمول را می‌طلبد. مجموعه‌ی حداقل داده‌های MDS (Minimum Data Set) دیابت از طریق به کارگیری عناصر اطلاعاتی استاندارد، همراه با تعاریف یگانه و ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارزیابی درونی گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده‌ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرشته فرزیانپور؛ حسین درگاهی؛ ناهید عین الهی؛ سارا آقابابا

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: ارتقای‌ مستمر کیفیت‌ آموزش‌ عالی‌ هدف غایی ارزیابی‌ آموزشی‌ است‌. در این راستا ارزیابی درونی، قضاوت در مورد کیفیت و دستیابی به اهداف نظام آموزش را ممکن می‌سازد. بنابراین پژوهشگران بر آن شدند که به ارزیابی درونی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده‌ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بپردازند.روش بررسی: این مطالعه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مقایسه‌ی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با وضعیت مطلوب

سید علی اکبر احمدی؛ آزاده علوی؛ علی صفدریان

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: یکی از عوامل مهم بقای هر سازمان، که موجب افزایش بهره‌وری سازمانی نیز می‌شود، برخورداری از انسجام در ارزش‌ها و باورها و به طور کلی فرهنگ سازمانی آن می‌باشد. از این رو، برای هر سازمانی که به دنبال دستیابی به نوعی مزیت است، اطمینان از چگونگی فرهنگ سازمانی موجود و توجه به راه‌های کاربردی برای ایجاد انسجام در آن از اولویت‌های ...  بیشتر

Narrative Review
مدیریت فرایندهای درمانی و سازمانی با استفاده از فن‌آوری اطلاعات

پیمان رضایی هاچه سو؛ شهلا فزون خواه؛ ناصر صفایی؛ هادی لطف نژاد افشار؛ Peyman Rezaeihachesoo؛ Shahla Fozoonkhah؛ Naser Safaei؛ Hadi Lotfnejad Afshar

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  بیمارستان شامل واحدهای مختلف سازمانی با انواع طرح‌های مختلف پردازش اطلاعات و انواع متفاوت کارکنان حرفه‌ای مراقبت سلامت می‌باشد که به ارتباطات متقابل بین واحدهای سازمانی و نیز ارتباط با خارج سازمان نیاز دارد. همچنین به دلیل منحصر به فرد بودن فرایند مراقبت از هر بیمار، سازمان‌های مراقبت سلامت با چالش‌های بسیاری در هماهنگی روبرو ...  بیشتر

Short Communication(s)
ارتقای سواد اطلاعاتی؛ اساس توسعه‌ی پرستاری مبتنی بر شواهد

شفیع حبیبی؛ پیمان رضایی هاچه سو؛ راضیه طبقی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  پرستاری مبتنی بر شواهد فرایندی است که در سال‌های اخیر به عنوان شیوه‌ای برای مراقبت‌های بهداشتی و درمانی بر اساس جدیدترین یافته‌ها مطرح شده است. طی این فرایند پرستار می‌تواند با استفاده از شواهد تحقیقات موجود، مهارت بالینی خود و عملکرد بیمار، تصمیمات بالینی مناسب را اتخاذ نماید. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که پرستاران در عملکرد ...  بیشتر