مقالات پژوهشی
مطالعه‌ی تطبیقی الگوهای ارزیابی توسعه‌ی مدیریت در نظام سلامت کشورهای منتخب

عباس دانش‌کهن؛ احمد براتی مارنانی؛ علیرضا ظهور؛ فربد عبادی فردآذر

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: ارزیابی توسعه‌ی مدیریت به مدیران کمک می‌کند تا قابلیت‌های مدیریتی موجود سازمانشان را ارزیابی و اقدامات مهمی را برای تقویت مدیریت و پایداری سازمان خود برنامه‌ریزی نمایند. این مطالعه به منظور شناخت و مقایسه‌ی روش‌های ارزیابی توسعه‌ی مدیریت در مراکز و کشورهای منتخب انجام شد.روش بررسی: این مطالعه‌ی مقطعی‌ـ مقایسه‌ای در ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
رابطه استقرار شاخص‌های کیفی ارزشیابی با کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان‌های پایلوت دانشگاه علوم پزشکی گلستان

امیر اشکان نصیر‌ی‌پور؛ انیس عباسی؛ شهرام توفیقی؛ ناصر بهنام‌پور؛ محمودرضا گوهری

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: به منظور ارتقای فرایند ارایه‌ی خدمات درمانی، رعایت حقوق بیماران و ایجاد وحدت رویه در خط مشی‌های درمانی، در سال 1382 شاخص‌های کیفی ارزشیابی به کلیه‌ی بیمارستان‌های کشور ابلاغ گردید. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت اجرای دستورالعمل مراقبت‌های مدیریت شده و رابطه‌ی استقرار آن‌ها به صورت شاخص‌های کیفی ارزشیابی با کیفیت خدمات ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
خود- ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در بیمارستان‌های منتخب شهر اهواز

امین ترابی‌پور؛ سارا رکاب اسلامی‌زاده

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت مدل EFQM (European Foundation for Quality Management) را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن به تعالی سازمانی تدوین کرده است. این مدل برای شناسایی وضعیت موجود سازمان در مقایسه با یک سازمان ایده‌آل به کار می‌رود. هدف از انجام این مقاله تعیین امتیاز خود- ارزیابی عملکرد در بیمارستان‌های منتخب شهر اهواز بر ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
الگوی مشارکت بخش خصوصی و دولتی در درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم بیماری سل (PPM TB DOTS) و سیستم اطلاعات و ارجاع بیماران در تبریز

سعید پوردولتی؛ کاظم اشجعی؛ سیمین خیاط‌زاده؛ مصطفی فرحبخش؛ مهران سیف فرشد؛ احمد کوشا

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین ارکان ارایه‌ی خدمات سلامت برای بیماران سلی به شمار می‌رود، ولی ارایه‌ی خدمات در این بخش به ویژه از نظر تأخیر در تشخیص، استفاده‌ی نادرست از داروهای ضد سل و عدم ثبت و نگهداری اطلاعات و آمار، نامطلوب می‌باشد.PPM TBDOTS (Public Private Mix in Tuberculosis Directly Observed Treatment Short course ) مؤثرترین استراتژی موجود برای کنترل سل می‌‌باشد. ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی میزان استناد مقالات ISI web of science به مجلات دسترسی آزاد پایگاه DOAJ در دو حوزه‌ی علوم بهداشت و پزشکی و علوم پایه

رسول سعادت؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: به کمبود بودجه در کتابخانه‌ها جهت تأمین این نوع منابع و نیز تسهیل دسترسی پژوهشگران به مجلات علمی، اصل دسترسی آزاد به این نوع منابع به طور عمده در غالب مجلات الکترونیک دسترسی آزاد، در طول 15 سال اخیر متحول شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان استناد مقالات مجلات پایگاه ISI web of science به مجلات پایگاه DOAJ در دو حوزه‌ی علوم بهداشت و پزشکی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارزیابی وب ‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و ارایه‌ی پیشنهادهایی در جهت بهبود وضعیت آن‌ها

افشین حمدی‌پور

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: وب سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی نقش مهمی در برقراری ارتباط و ارایه‌ی خدمات به کاربران دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی علوم پزشکی کشور از نظر معیارهای ارزیابی عمومی و شناسایی نقاط قوت و ضعف بوده است.روش بررسی: در این پژوهش پیمایشی- تحلیلی، ابتدا وب سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی علوم ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی میزان دسترس‌ پذیری و زوال استنادهای وبی مقالات نمایه شده در مؤسسه‌ی اطلاعات علمی (ISI) در حوزه‌ی اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی

محمد کریم صابری؛ علیرضا Isfandyari مقدم

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: استنادهای وبی (URLs) به دلیل ماهیت متغیر، متزلزل و ناپایدار اینترنت در خطر زوال و نابودی قرار دارند و به راحتی می‌توانند محو شوند. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان دسترس ‌پذیری و زوال استنادهای وبی مقالات منتشر شده در مجله‌ی انجمن کتابداری پزشکی (JMLA یا Journal of the Medical Library Association) انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی جنبه‌های مختلف پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعات بالینی و میزان آگاهی مدیران اطلاعات بهداشتی و درمانی از این موارد

مهدی یوسفی؛ غلامرضا مرادی؛ مرجان قاضی سعیدی؛ سمیه فضایلی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی کارآمد در ارایه‌ی خدمات سلامتی برای تحقق اهداف کارآیی، اثربخشی و کیفیت خدمات ضرورتی انکار ‌ناپذیر به شمار می‌رود. این مطالعه سعی دارد به صورت سازمان یافته به بررسی جنبه‌های مختلف سیستم‌های اطلاعات بالینی و میزان آگاهی مدیران اطلاعات بهداشتی و درمانی از این موارد در بیمارستان‌‌ها بپردازد.روش ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی وضعیت سیستم اطلاعات پاتولوژی آناتومیکال در بیمارستان‌های آموزشی، درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعظم السادات حسینی؛ حمید مقدسی؛ فرخنده اسدی؛ مریم همتی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: تأکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبت‌های بهداشتی به ویژه حفظ شأن بیمار به عنوان یک انسان زمانی اهمیت می‌یابد که آسیب پذیری بیمار، او را به آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف نظام بهداشتی و اجتماعی قرار می‌دهد. این پژوهش به منظور مقایسه‌ی حقوق بیمار در چند کشور پیشرفته و ارایه‌ی الگو برای ایران انجام گرفت.روش بررسی: این پژوهش یک ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مقایسه‌ی حقوق بیمار در چند کشور پیشرفته و ارایه‌ی الگو برای ایران

معصومه سرباز؛ خلیل کیمیافر

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: تأکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبت‌های بهداشتی به ویژه حفظ شأن بیمار به عنوان یک انسان زمانی اهمیت می‌یابد که آسیب پذیری بیمار، او را به آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف نظام بهداشتی و اجتماعی قرار می‌دهد. این پژوهش به منظور مقایسه‌ی حقوق بیمار در چند کشور پیشرفته و ارایه‌ی الگو برای ایران انجام گرفت.روش بررسی: روش پژوهش در ...  بیشتر

Narrative Review
رویکردی انتقادی به مطالعات حوزه‌ی علم‌سنجی

غلامرضا حیدری

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  چکیدهیکی از مهم‌ترین روش‌‌های کمی و حوزه‌های پژوهشی در کتابداری و علم اطلاعات، حوزه‌ی علم‌سنجی و اطلاع‌سنجی است که در چهار دهه‌ی اخیر رشد فزاینده‌ای یافته است، به طوری که مطالعه در هر یک از مقوله‌های آن مستلزم بررسی نوشتارها و پژوهش‌های زیادی است. امروزه علم‌سنجی در توصیف، تبیین و پیش‌بینی وضعیت علمی پژوهشگران، گروه‌های ...  بیشتر

Short Communication(s)
مطالعه‌ی تطبیقی ضرورت به کارگیری گروه‌های مرتبط تشخیصی به عنوان ابزاری واحد برای تسهیل بازپرداخت درمانی در کشورهای منتخب

رضا صفدری؛ شهرام توفیقی؛ مرجان قاضی سعیدی؛ آزاده گودینی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  چکیدهبا پیشرفت تکنولوژی در ارایه‌ی خدمات بهداشتی و تخصصی شدن بیشتر فعالیت‌ها، سازمان‌های سلامت برای ارایه‌ی بهتر و جبران هزینه‌‌ها نیاز به به کارگیری و استفاده از روش‌های هزینه‌یابی برای محاسبه درآمد و هزینه‌ها داشتند و برای این منظور در کشورهای توسعه یافته، بیشتر بیمارستان‌ها سیستم محاسبه‌ی هزینه‌ها و تعرفه‌های خود را ...  بیشتر

Short Communication(s)
ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در

فاطمه روزبهانی؛ عباس شیخ طاهری؛ مهرداد فرزندی‌پور؛ فاطمه رنگرزجدی؛ زهره مبارک قمصری

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: هدف فعالیت‌های آموزشی رشد آگاهی و توانایی‌های بالقوه‌ی انسان است. ارزیابی خدمات آموزشی نقش مؤثری در حصول کیفیت فعالیت‌های آموزشی و افزایش مهارت‌های فراگیران دارد. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 85-1384 انجام پذیرفت.روش بررسی: این پژوهش ...  بیشتر

Short Communication(s)
عوامل مؤثر برتوسعه یافتگی از دیدگاه شاخص‌های سلامت

حمید سپهردوست

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: توجه به مقوله‌ی بهداشت و درمان نقش مهمی را در سیاست‌گذاری‌های دولت برای بخش عمومی جوامع پیشرفته ایفا می‌کند و در واقع تعیین کننده‌ی موقعیت اقتصادی- اجتماعی کشور می‌باشد. به همین دلیل امروزه در اکثرکشورهای پیشرفته از بخش بهداشت و درمان علاوه بر رعایت استانداردهای لازم بهداشتی و تندرستی، انتظارات تولیدی، فراهم‌آوری فرصت‌های ...  بیشتر

Short Communication(s)
میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی عمومی و دانشگاهی شهر زنجان با استانداردهای بین‌المللی برای معلولین جسمی- حرکتی از دیدگاه کارشناس معماری، مسؤولان کتابخانه‌ها و معلولین

فاطمه زندیان؛ ناهید بیات بداقی؛ فرهنگ فرخی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  چکیدهمقدمه: برای رشد و اعتلای فرهنگ یک جامعه، به مشارکت تمام افراد از جمله معلولین جسمی- حرکتی نیاز است. این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر زنجان با استانداردهای بین‌المللی انجام شده است.روش بررسی: پژوهش حاضر پیمایشی- توصیفی بود. جامعه‌ی پژوهش تعداد 142 نفر از معلولین شهر زنجان، ...  بیشتر

Special Report
معرفی معاهده‌‌ی ضد تجارت جعلی و ارتباط آن با اینترنت

محمود سقائی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: معاهده‌ی ضد تجارت جعلی (Anti-Counterfeiting Trade Agreement یا ACTA) معاهده‌ای است که فی مابین بسیاری از کشورهای صنعتی جهان و در رأس آن‌ها آمریکا منعقد شده است. کشورهای صنعتی بزرگ و در رأس آن‌ها آمریکا، همواره تلاش داشته‌اند کنترل این سازمان تجارت جهانی را به طور کامل در دست بگیرند. اگر چه این کشورها به میزان زیادی در این راه موفق بوده‌اند، ...  بیشتر

نقد کتاب
نقدی بر کتاب سیستم‌های اطلاعاتی با تأکید بر سیستم‌های کتابخانه‌ای و اطلاع رسانی

رضوان اجاقی؛ حسن اشرفی ریزی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه:اطلاعات و تکنولوژی در یک چرخه‌ی رو به رشد یکدیگر را با اثر متقابل ارتقا می‌دهند و هر یک به رشد دیگری کمک می‌کنند، ولی در این میان سیستم‌هایی که حجم عظیم اطلاعات را سامان دهند، آن را در قالب‌های تکنولوژی جای دهند و امکان استفاده‌ی مؤثر از آن را پدید آورند، نقش به سزایی بر عهده دارند. بنابراین بهترین راه رسیدن به این دستاورد ...  بیشتر